เลื่อนวันปิดรับสมัครและส่งผลงาน จากวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็น 24 พฤศจิกายน 2563

ABOUT FAAMAI 360 MAPPING COMPETITION 2020

The competition,

under the theme New World, will present and showcase the potential of immersive media, interactive art and science in a unique setting (FAAMAI Dome)

We Invite

students, media artists, visualizers, music creators, multidisciplinary artists and researchers, and teams under 25 years of age to enter this exciting competition. This is the first time a Projection Mapping contest displaying video on a 360 Dome has ever been held in Thailand

Projection Mapping

is one of the hottest art/media trends globally. The competition places the FAAMAI Digital Arts Hub at the forefront of digital art creativity – local and international artists will compete to enable the transformation of the Samyan district, in which the FAAMAI Dome is located, into the Kingdom’s first Digital Arts District

เปิดรับสมัคร

สำหรับ Creative Coding

ธีม

NEW WORLD

ประเภท

นักเรียนระดับชั้นอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปอายุไม่เกิน 25 ปี
  • ระดับ Code Beginner
  • ระดับ Advance

กำหนดการแข่งขัน 28 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2563

28 ก.ย. เปิดรับสมัคร และ ส่งผลงาน
31 ต.ค. - 1 พ.ย. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ CREATIVE CODING WORKSHOP
24 พ.ย. ปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด
27 พ.ย. จัดแสดงผลงานผู้เข้าประกวด ผ่านการฉาย Mapping ภายนอกโดม ณ ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล FAAMAI DIGITAL ARTS HUB
ธ.ค. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Creative coding workshop
31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563

ด้วยเหตุที่ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการชุมนุม ทางจุฬาฯ ประกาศให้เตรียมความพร้อมเรื่องการเข้าใช้สถานที่ภายในจุฬาฯ ดังนั้นเวิร์กชอป Creative coding ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อาคารจามจุรี 10 ณ วันที่ 31 ตค และ 1 พ.ย. จึงจำเป็นต้องควบคุมเวลาไม่ให้เลิกเย็นเกินไป เพราะอาจกระทบปัญหาการเดินทาง โดยจะใช้เวลาตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 15.00

นอกจากนี้ หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นเวิร์กช็อปทาง Zoom ทั้งนี้จะพยายามประกาศล่วงหน้าก่อนการเวิร์กชอป 1-2 วัน

AWARD

ระดับ Code Beginner

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 10,000 บาท

ระดับ Advance

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลพิเศษ

  • “รางวัลโคตรป๊อป” (popular vote ผ่านทางเว็บไซต์การประกวด) 
ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, เงินรางวัล 20,000 บาท
© 2020 FAAMAI 360 Mapping Competition 2020